Nie potrzebuję wiele
By Cię rozpoznać
Kim byłeś dla mnie kiedyś
Wystarczy jedno jedyne
Wejrzenie głęboko w oczy
W nich jest wszystko
Zapisany cały nasz
Do tej pory świat
Wszystkie doznania
Przypominam sobie każde spojrzenie
I choćby najsubtelniejsze ciała muśnięcie
Ty też masz ten wgląd
Pamiętasz jak wirowały
Nasze ciała w jeden rytm
Miłość rozgrzewała
Do utraty tchu
Po to było też spotkanie
W tym życiu zaplanowane
Żeby przypomnieć dawne iskry
A, gdy się ciała znów ścierają
To znowu powraca co dawne
Lecz nigdy istnieć nie przestało
I życie znowu układa nowe historie
Taniec ciał zabrzmi w mym sercu
Już dziś…

Tekst: Edyta Tyborowska-Szymala