Szkicuję Twój obraz
Obraz jakby ze snu
Ze snu ziemskiego
Tego najgłębiej nikomu nie wyjawionego
Więc dziś szkicuję tego wyśnionego
Już dawno do tego życia umówionego
Pamiętasz czekałeś na znak
Do rozpoczęcia życia nowego
Więc ja tym jednym znakiem
Tym jednym słowem
Rozbrzmiewam w Twym sercu
Najcudowniejszą muzyką
I powołuję Cię do życia
W pełni wspólnego
I po wsze czasy wiecznego

Tekst: Edyta Tyborowska-Szymala