Prawda, którą nas karmiono
Od wielu wieków
Musi w jednej chwili
Rozpaść się w pył
Gdyż to nie my
Jesteśmy w świecie
A świat jest po prostu w nas
Tylko my sami
Jesteśmy w stanie
Sprowadzić siebie na złą
Lub dobrą drogę
Nikt inny nie ma tej mocy
By dokonać na nas takiej przemocy
To my ucieleśniamy swą świadomość
Jam Jest
Źródłem Wszelkiego Stworzenia
Więc pójdź w Nieskończoność
Swej wewnętrznej mocy
I daj Jej w końcu
Najgłębsze w tym życiu
Przyzwolenie
By wewnątrz siebie rozpoznać
Potęgę Bez Ograniczeń

Tekst: Edyta Tyborowska-Szymala