Polityka prywatności

Polityka prywatności i pliki cookies

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony mysliduszy.pl prowadzona przez 3D Art Studio Marcin Szymala Obrubniki 38A, 16-002 Dobrzyniewo Duże

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator 3D Art Studio Marcin Szymala Obrubniki 38A, 16-002 Dobrzyniewo Duże NIP 7282395265, REGON 200418495 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Blog – blog działający pod adresem pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Blogu.

 

 • 2 Dane osobowe
 1. Z poziomu Bloga Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez Administratora. W tym celu, musi wypełnić formularz zapisu na newsletter, podając swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna, ale niezbędna do zapisu na newsletter.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Administrator.
 4. Użytkownikowi przysługują prawa określone przepisami prawem, w tym szczególnie do:
 5. wglądu do swoich danych osobowych,
 6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 

 • 3 Ochrona danych osobowych

1.. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu przekazywania informacji o bezpłatnych produktach znajdujących się na Blogu, dostępów do banku zdjęć i bazy wiedzy oraz informacji handlowej.

2.. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

3.. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w następujących przepisach:

a). ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

b). ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),

c). rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 1. Administrator jednocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w mysliduszy.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników.
 • 4 Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Blogu, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Blogu.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Blogu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

 • 5 Zmiana polityki prywatności
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki. W przypadku zmiany zostanie udostępniona stosowna informacja na stronie Blogu.

 

 • 6 Akceptacja warunków
 1. Korzystając ze strony mysliduszy.pl wyrażają Państwo zgodę na niniejszą politykę prywatności. Dalsze korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.
 2. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności stosowanych na Stronie lub korzystania z tej witryny, prosimy o kontakt (zakładka KONTAKT).