Nie sztuką jest wznieść się ze wzniesionym mistrzem
Lecz sztuką jest się wznieść ze zwykłym człowiekiem u boku
Nie sztuką jest rozwinąć się, gdy życie harmonią i różami usłane
Lecz sztuką, gdy cios za ciosem nas dotyka
Nie sztuką być w harmonii z idealnym wszechświatem
Lecz sztuką stać się w chaosie harmonią
Nie sztuką jest kochać siebie, gdy jest się ideałem
Lecz sztuką jest pokochać każdy milimetr swojej niedoskonałości…

Edyta Tyborowska-Szymala