Czasami warto spojrzeć głęboko w oczy
Które towarzyszą nam od wielu lat
Spojrzeć w siebie z lekkim niedowierzaniem
Że miłość może tak długo trwać
Przypomnieć sobie
Jak człowiek kochał się pierwszy raz
Lecz, gdy mijają lata ze sobą
W różnych życia odsłonach
Warto z czułością spojrzeć
Jak w ukochanej twarzy
Czas zostawia ślad
I to jest magia, piękno i miłość bez granic
Warto poznać jej różnobarwny ślad

Edyta Tyborowska-Szymala