Czasami w naszym codziennym życiu
Zaczynają nam ciążyć stare, niskie energie
Szukamy nowych drzwi, które jak magiczne przejście
Pchną nas do nowego świata
I dadzą nowy komfort życia
Taki, o którym do tej pory tylko marzyliśmy
Stajemy się wtedy poszukiwaczami
Delikatniejszych i subtelniejszych energii
Takich które pozwolą wznieść się
Jak cudownej baletnicy delikatnie na palce
I z ogromną gracją już na nich pozostać
Nie opadając na pięty z ogromnym hukiem
Zastanawiamy się, gdzie jest źródło
Najsubtelniejszej na świecie energii
Jest taka jedna jedyna cudowna i nieskazitelna
Energia Duszy…

Edyta Szymala