Czasami przychodzi w naszym wnętrzu chwila
Gdy przestajemy podlegać wielu zasadom
Ściśle społecznym czy też głęboko religijnym
Zaglądamy w swe serca
I nimi się kierujemy
I choćby nasz krok był ogromnym błędem
To jeśli został pokierowany sercem
Dostaniemy wewnątrz rozgrzeszenie
Owszem zasady są ważne i potrzebne
Szczególnie by opanować jednostki
Nie czujące jeszcze mocy
Swej przestrzeni serca
Dotknij więc najgłębszą świadomością
Swego nieskalanego serca
Ono wie jak kochać
Prawdziwie
Nieskazitelnie
Bezgranicznie
I bez końca…

Tekst: Edyta Tyborowska-Szymala